EU Peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EU Peníze školám s názvem

„Inovace ve vzdělání“

 

Projekt byl zahájen v dubnu 2012 a byl ukončen na konci roku 2014.

Cílem projektu bylo vylepšit a zmodernizovat podmínky pro vzdělávání žáků.

 

Zaměřili jsme se na tyto klíčové aktivity:

-  Inovace výuky s využitím informačních technologiítým učitelů vytvořil sady digitálních učebních materiálů (DUM), které ověřil přímo ve výuce. Pro předměty - ČJ, M, PŘ, AJ, CH. Tyto nové materiály budou sloužit do budoucna pro potřeby vyučujících i žáků.

- Rozvoj čtenářské gramotnosti – učitelé českého jazyka absolvovali kurzy a školení týkající se čtenářské gramotnosti a poznatky získané z těchto kurzů mohou aplikovat ve výuce.

- Rozvoj finanční gramotnosti - učitelé matematiky a výchovy k občanství se zúčastnili kurzů a školení týkající se cenové gramotnosti, ochrany spotřebitele, aj.

- Zkvalitnění výuky anglického jazyka – dva učitelé absolvovali během letních prázdnin intenzivní kurz angličtiny v prestižní jazykové škole IELS na Maltě.

- Rozvoj ICT dovedností - všichni vyučující 1. a 2. stupně se zúčastnili kurzů ICT - Využití Power-Pointových prezentací ve výuce, Tvorba prezentací.

 

Díky tomuto projektu byly vybaveny třídy promítací technikou (dataprojektor, plátno, PC), nová učebna anglického jazyka byla vybavena multimediální tabulí a aktualizovali jsme výukové programy v počítačových učebnách – především pro anglický, německý a český jazyk.

Nové digitální učební materiály (DUM) si můžete stáhnout zde.

Mgr. Petra Bainarová, koordinátor projektu