Přírodopis

Anotace

Prezentace v aplikaci PowerPoint slouží jako doplnění při výkladu učiva přírodopisu v 7. ročníku. Náplní celé sady jsou vybrané ekosystémy ČR, hospodářsky významné organismy, parazité, vybrané cizokrajné ekosystémy, stavba rostlinné a živočišné buňky, bakterie, viry a houby. Všechny prezentace obsahují spoustu obrazového materiálu a v závěru otázky k opakování, v některých případech také domácí úkoly. Materiály lze použít v průběhu nebo na konci hodiny.

Seznam s názvy DUM

VY_32_INOVACE_II.A.01 – Ovocné sady a zahrady

VY_32_INOVACE_II.A.02 – Bezobratlí živočichové v sadech a zahradách

VY_32_INOVACE_II.A.03 – Ptáci v sadech a zahradách

VY_32_INOVACE_II.A.04 – Zelinářské zahrady

VY_32_INOVACE_II.A.05 – Organismy provázející člověka – bakterie a viry

VY_32_INOVACE_II.A.06 – Vnitřní parazité

VY_32_INOVACE_II.A.07 - Vnější parazité člověka - členovci

VY_32_INOVACE_II.A.08 - Vnější parazité člověka - obratlovci

VY_32_INOVACE_II.A.09 – Pokojové rostliny

VY_32_INOVACE_II.A.10 – Hospodářská drůbež

VY_32_INOVACE_II.A.11 – Hospodářsky významní živočichové – koza, ovce a skot domácí

VY_32_INOVACE_II.A.12 – Tropické deštné lesy

VY_32_INOVACE_II.A.13 – Tropické a subtropické rostliny

VY_32_INOVACE_II.A.14 – Živočichové savan a stepí

VY_32_INOVACE_II.A.15 – Polopouště a pouště

VY_32_INOVACE_II.A.16 – Moře a oceány

VY_32_INOVACE_II.A.17 – Buňka – rostlinná, živočišná

VY_32_INOVACE_II.A.18 – Bakterie, viry

VY_32_INOVACE_II.A.19 - Řasy

VY_32_INOVACE_II.A.20 - Houby

 

Štítky:

|