Chemie

Anotace

Digitální učební materiály jsou vytvořeny v programu Microsoft Office Powerpoint 2010. Jedná se o prezentace, které obsahují řadu animací, které nejsou samoúčelné, ale napomáhají vizuální pozornosti žáků. Zvláště pak v některých učivech animace znázorňují postupy a myšlenkové pochody pro pochopení učiva (např. OXIDY a tvorba molekuly). Materiály jsou určeny jako podpůrný prostředek pro výklad učiva předmětu chemie a to jak v osmém, tak i v devátém ročníku. Na závěr každé prezentace je vložen krátký test na zopakování probraného učiva, jehož výsledek se zobrazí po kliknutí na ikonu „řešení“.

Seznam s názvy DUM

VY_32_INOVACE_II.C.01 - Látka, těleso

VY_32_INOVACE_II.C.02 - Soli

VY_32_INOVACE_II.C.03 - Ochranné pomůcky

VY_32_INOVACE_II.C.04 - pH

VY_32_INOVACE_II.C.05 - Směsi

VY_32_INOVACE_II.C.06 - Směsi stejnorodé

VY_32_INOVACE_II.C.07 - Směsi různorodé

VY_32_INOVACE_II.C.08 - Hmotnostní zlomek

VY_32_INOVACE_II.C.09 - Oddělování složek směsí

VY_32_INOVACE_II.C.10 - Voda

VY_32_INOVACE_II.C.11 - Atom

VY_32_INOVACE_II.C.12 - Molekula, iont

VY_32_INOVACE_II.C.13 - Uhlí, ropa

VY_32_INOVACE_II.C.14 - Halogeny

VY_32_INOVACE_II.C.15 - Periodická soustava prvků

VY_32_INOVACE_II.C.16 - Chemická vazba

VY_32_INOVACE_II.C.17 - Oxidy

VY_32_INOVACE_II.C.18 - Sacharidy

VY_32_INOVACE_II.C.19 - Anorganické kyseliny

VY_32_INOVACE_II.C.20 - Chemický průmysl

Štítky:

|