Oznámení o přijetí

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy
ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno takto:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích hlavního vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy),
  • a na webových stránkách školy:  www.tgmbilovec.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejpozději do 14. května 2021, nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto
 účely Vaší žádosti je Vám přiděleno registrační číslo, které najdete na zápisním listu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeně do vlastních rukou.

Jako účastníku řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na základě ustanovením
 § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Této možnosti můžete využít ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2021 v budově Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvkové organizace, kde bude připraven spis
k nahlédnutí. Přesný termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 725 710 223.

                                                                                              

 

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy