Charakteristika 1. stupně

Děti naučíme číst "Genetickou metodou čtení"

Genetická metoda čtení, označovaná též jako hlásková, spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.

 

Počítat se naučí "Matematikou podle profesora Hejného"

Aby matematika nestrašila, ale stala se dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky matematiky. 

Matematiku vyučujeme tvořivě: žák nepřebírá hotové poznatky, ale sám si je vlastní aktivitou konstruuje. Učitel mu dává přiměřeně náročné úlohy a organizuje třídní diskuzi k problému. Žáci se učí být tvořiví, uvažovat kriticky a v souvislostech, přemýšlet nad problémy a řešit je.

 

Anglicky již od první třídy

Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a hravou formou. Učí se jednoduché fráze a slova se správnou intonací. V první a druhé třídě mají děti 1 hodinu týdně.

 

Na co se ještě můžou děti těšit?:

  • Lyžařský výcvik - týdenní lyžování v Tošovicích nebo na Vaňkově kopci
  • Plavecký výcvik
  • Letem světem – poznávání Bílovce a jeho okolí
  • Ozdravný pobyt
  • Ovoce do škol
  • Mléko do škol
  • Kroužky pro nejmenší – pěvecký sbor Koťata, gymnastika, atletika, Kuchtík

 

Výuka na prvním stupni probíhá v nové přístavbě školy, kde na děti čekají útulné třídy vybavené moderní technikou.

Žáci se také zapojují do soutěží jazykových, matematických, přírodovědných, recitačních, výtvarných, sportovních.