Výsledky opakovaných voleb

Výsledky opakovaných voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

 

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, proběhly dne 10. 03. 2020 volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

 

Odvolilo 50 rodičů, což je méně než jedna pětina všech oprávněných osob a proto jsou volby neplatné.

Na základě Volebního řádu školské rady čl. 3 odst. 9 (schváleného usnesením Rady města Bílovec
č. RM/40/848 ze dne 30. 11. 2015) jmenovala ředitelka školy za zákonné zástupce do školské rady tyto dva kandidáty:

  1. Monika Návedlová
  2. Petra Sedláková

 

 

Zápis provedli členové volební komise:  Mgr. Hana Gruchalová

                                                                 Mgr. Hana Opálková

                                                                 Martina Šťastná

 

 

V Bílovci 11. 03. 2020