Opakování voleb

Opakování voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

 

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, proběhly 13. 02. 2020 volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, které z důvodu nízké účasti zákonných zástupců nezletilých žáků byly neplatné.

Proto vyhlašuji opakování voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, které se uskuteční 10. března 2020 od 13:00 do 17:00 v budově školy na Ostravské ulici.

 

 

 

 

 

 

V Bílovci 14. 02. 2020                                                         Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy