Kandidátka

Kandidátka pro opakování voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace,

které se uskuteční 10. 03. 2020 v době od 13:00 do 17:00 v budově školy na Ostravské ulici

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli navrženi tito kandidáti:

Mgr. Pavel Mrva /zákonný zástupce žáka 2. ročníku/

Monika Návedlová /zákonný zástupce žáka 6. a 7. ročníku/

Petra Sedláková /zákonný zástupce dvou žáků 1. ročníku/

Ing. Ladislav Virág /zákonný zástupce dvou žáků 2. ročníku/

 

 

 

V Bílovci 14. 02. 2020                                              za volební komisi: Mgr. Hana Opálková