Složení školské rady

Zástupce zřizovatele

Zástupce PP

Zástupce rodičů

Ing. Jiří Hodic

Mgr. Ivana Meyerová

Petra Sedláková

Mgr. Renáta Fialová

Mgr. Lenka Broskevičová

Monika Návedlová

 

Funkční období všech členů je: od 10. 3. 2020 do 10. 3. 2023.