Složení školské rady

Zástupce zřizovatele

Zástupce PP

Zástupce rodičů

Ing. Jiří Hodic

Mgr. Ivana Meyerová

Petra Sedláková

Mgr. Norbert Nossek

Mgr. Lenka Broskevičová

Monika Návedlová

 

Funkční období všech členů je: od 20. 2. 2017 do 19. 2. 2020
Z rozhodnutí zřizovatele má nově zvolená školská rada pouze 6 členů.