Složení školské rady

Zástupce zřizovatele

Zástupce PP

Zástupce rodičů

Ing. Jiří Hodic

Mgr. Ivana Meyerová

Petra Sedláková

Mgr. Renáta Fialová

Mgr. Lenka Broskevičová

Monika Návedlová

 

Funkční období všech členů je: od 10. 3. 2020 do 10. 3. 2023.

Výsledky voleb ze dne 13. 2. 2020

Výsledky voleb

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

 

V souladu s § 167, odstavce 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, proběhly dne 13. 02. 2020 volby dvou zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

 

Výsledek voleb dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Voleb se zúčastnilo méně než jedna pětina oprávněných osob a proto jsou volby neplatné.

Z důvodu nízké účasti oprávněných osob dojde k opakování voleb. Opakování voleb dvou zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace proběhne v úterý 10. března 2020.

 

Výsledek voleb dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky

Voleb dvou zástupců pedagogických pracovníků se zúčastnila větší polovina oprávněných osob      

s těmito výsledky:

počet platných odevzdaných hlasovacích lístků – 22

počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků – 0

 

Seznam kandidátů a počet získaných hlasů: Ing. Ivana Meyerová              21 hlasů

                                                                 Mgr. Lenka Broskevičová       19 hlasů

 

Za pedagogické pracovníky do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka

Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace byli zvoleni:

  • Ing. Ivana Meyerová
  • Mgr. Lenka Broskevičová

 

Zápis provedli členové volební komise:  Mgr. Hana Gruchalová

                                                                 Mgr. Hana Opálková

                                                                 Martina Šťastná

 

 

V Bílovci 14. 02. 2020