ZŠ Wolkerova informuje – výuka žáků v domácím prostředí

11.04.2020 21:30

Výuka žáků v domácím prostředí – ZŠ Wolkerova informuje

SPOLUPRACUJEME s rodiči i žáky naší školy, jsme v potřebném spojení telefonicky, formou SMS, e-mail komunikací.
AKCEPTUJEME možné neadekvátní podmínky našich žáků v oblasti digitálních technologií.

ZÁDÁVÁME učební činnosti po domluvě s vyučujícími 1x týdně, a to zpravidla v pondělí.

ASISTENTKY PEDAGOGA jsou s vyučujícími v denním kontaktu a plní požadavky k přípravě materiálů.

RESPEKTUJEME míru zdravotního postižení žáků s výrazně sníženou schopností samostatné práce a porozumění novému učivu.

ZOHLEDŇUJEME individuální možnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a chceme pomoci vytvořit vhodné podmínky pro jeho distanční výuku.

ZAMĚŘUJEME SE  na získávání adekvátních znalostí a dovedností, využíváme prvky strukturovaného učení, zvýšenou názornost a praktické využití poznatků.

POSKYTUJEME žákům průběžnou zpětnou vazbu k porozumění činnostem i formě jejich plnění.

NEVYŽADUJEME absolutní plnění zaslaných úkolů a pracovních listů, i méně může znamenat více.

ZVLÁDNEME vše potřebné, přehnaně vysoké nároky na domácí přípravu nemáme.

NEPODCEŇUJEME absenci školní výuky ani adaptaci na výuku v domácím prostředí.

OCEŇUJEME spolupráci a snahu žáka, kterého se mimořádná situace dotýká nejvíce.

KOMUNIKUJEME a plánujeme pozitivně, připravujeme se na společné setkání ve škole.  

DOPORUČUJEME  vhodné výukové programy v televizi i užitečné odkazy pro domácí výuku na webových stránkách.

SLEDUJEME vybrané webináře NPI ČR a společně s kolegy sdílíme své tipy či osobní zkušenosti s distanční formou výuky.

                                                                                                                        V. WOLF KVITOVÁ,  vedoucí pracoviště ZŠ Wolkerova