ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2017/2018

16.03.2018 11:50

V pátek 26. ledna 2018 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zájem o olympiádu byl ze strany žáků velký, zúčastnilo se jí 32 žáků z 2. stupně. Svými výkony nás soutěžící velice potěšili. Mezi velkou konkurencí uspěli z 6. A Jaroslav Chovanec, ze 7. B Ondřej Maňuch a z 8. a 9. ročníků vyhrála Andrea Blahetová. Tito žáci nás reprezentovali v okresním kole v Novém Jičíně dne 27. února 2018, kde se statečně prali s konkurencí a jejich umístění bylo velmi uspokojující.

Nejlépe dopadl Jaroslav Chovanec, který se umístil na 13. místě z 31 účastníků.

Mgr. Martin Pavlásek, Mgr. Jana Swaczynová