ZDROJE ENERGIE A BUDOUCNOST LIDSTVA

11.01.2017 08:06

Takto by se dala nazvat přednáška, která na naší škole proběhla v prvním týdnu tohoto roku. V hodinách fyziky se se žáky zabýváme velmi často aktuálními tématy. Žhavým tématem současnosti je energie - její získávání, využívání a hospodaření s ní vůbec.

N a tuto problematiku byla zaměřena přednáška agentury JLM, která byla určena žákům 8. a 9.tříd.

Během dvou vyučovacích hodin se žáci dozvěděli důležitá fakta o obnovitelných zdrojích, o tom, že tzv. zelená energie nemusí být vždy tak zelená, jak se na první pohled zdá a spoustu dalších zajímavostí, které mnohdy žáky překvapily.

Věděli jste například, že:

  • za 25 let provozu vyprodukovala jaderná elektrárna Dukovany pouze tolik odpadu, který by se vešel do naší tělocvičny?
  • že v ČR je průměrně pouze 1500 slunečních hodin za rok?
  • že 1 kg uranu nahradí přibližně 100 tun kvalitního černého uhlí?

V závěru přednášky viděli žáci ukázku použití dozimetru a přesvědčili se o tom, že radiokativita nás provází doslova na každém kroku.

Poutavá přednáška se žákům líbila a pomohla jim vytvořit si nový úhel pohledu na problematiku energetiky.

Mgr. L. Kubíček