ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

02.05.2017 11:33

Letos byl zápis do 1. třídy posunut v celé České republice až na duben. Proto bylo 25. dubna odpoledne v naší škole nezvykle rušno. To se budoucí prvňáčci předháněli, kdo lépe přednese básničku, nakreslí obrázek nebo spočítá barevné geometrické tvary.

Děti vnímaly zápis jako velkou událost ve svém životě a jako symbol prvního kroku k něčemu  dosud neprobádanému. Za své snažení si domů odnesly dárečky. K zápisu se dostavilo 31 předškoláků. Rodiče šesti dětí žádají o odložení školní docházky.

Přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně úspěchů.

Mgr. Ivana Řeháčková