ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

16.05.2022 19:20

Po dvou letech se konečně mohli 26. dubna předškoláci dostavit k zápisu do 1. třídy osobně. Rodiče letos využili možnost rezervovat si termín dopředu. Zapsáno bylo prozatím 29 dětí. Rodiče 4 žáků požádali o odklad školní docházky. Děti se do školy těší. Společně mají budoucí prvňáčci možnost absolvovat adaptační kurz, který se uskuteční v červnu.                           

Mgr. I. Řeháčková