ŽÁK ROKU

16.06.2022 14:25

V kapli svaté Barbory se uskutečnilo slavnostní ocenění žáků a žákyň bíloveckých škol. Za naši školu byly oceněny Karolína Kovařčíková ( 2. B), Tereza Gewinnerová a Pavlína Hellebrandová ( obě z 9. B).

Děkujeme žákyním za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších studijních i osobních úspěchů. 

 

Pavlína Hellebrandová

navštěvuje devátou třídu. Po celou dobu školní docházky je vzornou žačkou s výborným prospěchem a vzorným, skromným chováním ke spolužákům i vyučujícím. Pavla velmi úspěšně reprezentovala školu v atletických disciplínách, např. získala první místo v atletickém trojboji, OVOV, a jiné. Kromě sportu se také účastnila krajského kola soutěže „ O nejlepšího mladého chemika“, olympiády z českého jazyka, a to i v době online výuky, kdy v okresním kole dosáhla velmi pěkného umístění. Po celou dobu studia dosahuje výborných výsledků a to díky svému zodpovědnému přístupu. Podílela se také na přípravě divadelních představení v cizím jazyce.

Ve volném čase navštěvuje Základní uměleckou školu v Bílovci, obor příčná flétna, věnuje se hasičskému sportu - je členkou hasičského sboru Tísek.

 

 

Tereza Gewinnerová 

navštěvuje devátou třídu. Je velmi obětavá, v kolektivu oblíbená, ráda pomáhá tam, kde je třeba. Ve škole dosahuje velmi výborných výsledků, rovněž její chování k vyučujícím i spolužákům je vzorové.

Tereza se velmi svědomitě účastnila olympiád z českého jazyka i každoroční biologické olympiády ve školním i okresním kole.

Také tíhne k dramatickému umění - byla členkou školního divadelního souboru Odřivousek, se kterým nastudovala pohádkové představení, kterým pak společně potěšili spolužáky i veřejnost. Pro mladší spolužáky školy nacvičují také krátká divadelních představení v cizím jazyce. V loutkovém divadelním představení hraném v ruštině získala za svoji roli cenu diváka „Ivanuška duračok“.

A pokud byste chtěli cokoli vědět o Harrym Potterovi a jeho kouzlech, můžete se na Terezku klidně obrátit, je totiž horlivou čtenářkou a velkým znalcem těchto příběhů.

 

Karolína Kovařčíková

je žákyní 2. B s výborným prospěchem. Vyniká v matematice, českém jazyce i v hudební výchově. Je cílevědomá, svědomitá, svou školní práci plní velmi pečlivě. V recitační soutěži úspěšně reprezentovala naši školu v okrskovém i okresním kole.

 

Věnuje se hře na hudební nástroje - akordeon a klavír, navštěvuje také výtvarný obor ZUŠ v Bílovci, chodí do fotbalu.

Je všestranná, má všeobecný přehled o dění kolem sebe. Ráda pomáhá svým spolužákům při vysvětlování učební látky, má silné sociální cítění.