Žák roku 2019

29.05.2019 20:28

Žák roku 2019: Michal Kovács

Michal je  velmi snaživým a ctižádostivým žákem. 

V učení  i činnostech prakticky zaměřených dosahuje skvělých výsledků ve všech předmětech.

Učí se s ochotně a rád, pravidelně chodí do školy.

Zdravotní znevýhodnění mu jeho vzdělávání komplikuje, ale díky svému zodpovědnému a

aktivnímu přístupu zvládá své vzdělávání s vynikajícími výsledky.

Zúčastnil se také několika výtvarných soutěží, kde dokázal projevit sám sebe.

Touží sdělit svá přání, dokáže si říct o pomoc, o radu,

a to je pro jeho samostatnost a budoucí život nadmíru důležité.

V letošním roce splnil při svém speciálním vzdělávání šestý rok školní docházky

a ukončil tak s výbornými výsledky své prvostupňové vzdělávání.

Michalovi letošní ocenění Žák roku 2019 za pracoviště speciálního vzdělávání ZŠ Wolkerova bezpochyby náleží.