"Žák roku" 2015/2016 na ZŠW

01.06.2016 17:17

Nominaci na ocenění Žáka roku získal v letošním roce  Tomáš  Štibrocha.
Je žákem 10. ročníku naší školy a současně vycházejícím žákem vzdělávacího oboru základní školy speciální. Pedagogické ocenění získal pro své dlouhodobější a především vzorné plnění vzdělávacích činnosti a aktivit, do kterých se zapojuje zodpovědně a uvážlivě.
V posledních letech Tomáš aktivně reprezentuje naší školu v soutěžích, především v okruhu umění a kultury světa výtvarného, i ale v oblasti jazykové komunikace.  Tomáš se přes své sociální bariéry, které ho mohou ve školním i osobním životě každodenně provázet, zúčastnil vlastním rozhodnutím okrskového kola recitační soutěže DDM v Bílovci. Tam sebevědomě a zcela přirozeně přednesl vybranou báseň Vítězslava Nezvala Hopsavé říkadlo. Jeho přednes a vystupování před veřejností ve zcela neznámém a novém školní prostředí v rámci organizace této soutěže nebyly protkány očekávanou nervozitou, naopak v doprovodu svého pedagoga si Tomáš také zde zachoval svůj originální styl přednesu, který díky svým monotónním prvkům v projevu má, a poskytl tak posluchači stylovou a nekopírovatelnou originalitu, zbavenou afektivních zbytečností až „kudrlinek“. 
Tomáš také v každodenním setkávání se s ostatními žáky i vyučujícími projevuje sobě vlastní přirozenost, důslednost, systematičnost a neskonalou snaživost.
Úroveň jeho sešitů v rámci školních zápisů, pomocných kresebných návodů, tabulek a ilustrací výrazně převyšuje estetickou hodnotu obligátního učebního materiálu žáka. Jeho písemné a dokreslující záznamy získávají pro vyučujícího téměř kulturní hodnotu, jsou učitelem často dokumentovány jako „Vzorné dědictví našich žáků“.
Pečlivost a kladný vztah k pracovním činnostem lze v přímé úměře spatřovat u Tomáše rovněž v plnění zadaných úkolů v domácím prostředí, kde úctyhodnou péčí a starostlivostí se na Tomášově přístupu ke škole, ale i k životním hodnotám, podílejí od období prvostupňového vzdělávání rodiče tohoto žáka.

Tomášovi na jeho další životní cestě přejeme dostatek síly i odvahy, silnou motivaci a vůli dosáhnout všeho, co ho povede k nalezení „osobního systému smysluplnosti života“ a jeho porozumění.                Mgr. V. Wolf Kvitová