ZAJÍMAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

17.01.2017 07:53

Velmi zajímavou přednášku si v rámci hodiny HV připravil pro své spolužáky Honza Souček z 6. B, který nám vysvětlil a také názorně ukázal, jakými paličkami se dá hrát na bicí. Vše doplnil i krátkými hudebními ukázkami. Za všechny bych chtěla Honzovi moc  poděkovat.

Mgr. Andrea Pilichová