Záhada tajemného obrazu

09.04.2018 07:34

Měsíc březen patří v Bílovci již tradičně řešení záhad. Literární projekt nazvaný Bílovecké záhady již po sedmé hledal mezi mladými spisovateli 4. – 6. ročníků základních škol ty, kteří nejlépe uchopí předem zadané téma a napíšou originální příběh. Letošní téma bylo velmi spjato s výtvarným uměním a neslo název „Záhada tajemného obrazu“.

Záhada přilákala pozornost také několika našich žáků. A ti nejúspěšnější se ve středu 28.3.2018 zúčastnili v Městské knihovně Bílovec slavnostního vyhlášení výsledků celého tohoto projektu. Z velkého počtu dětí ze 4. tříd reprezentovali naši školu Veronika Richterová, Nela Davidová a Maruška Musilová (4.B), která rovněž obdržela čestné uznání. Za třídu 5. A Eva Mertová, Nela Harvey a Vojtěch Ptáčník, za 6. A to byla tři děvčata - Alena Hořínková, oceněná Barbora Gašperová a čestného uznání se dočkala i Gábina Niklová. Reprezentantem 6. B byl Vašek Hájek.

Za všechny vyučující děkuji všem mladým spisovatelům a věřím, že se příští ročník můžeme těšit na další velmi napínavé příběhy.

Momentky ve fotogalerii.

Za vyučující 4. – 6. tříd Mgr. Lenka Hořínová