Výuka žáků speciálních tříd od 18.11.2020

14.11.2020 12:12

Vážení rodiče, milá žáci,

18. listopadu 2020 se k prezenční výuce – výuce ve škole vracejí žáci 1., 2. a přípravných tříd, včetně žáků speciálních škol, tedy v našem případě žáci tzv. speciálních tříd zřízených dle §16 odst. 9 školského zákona – žáci pracoviště ZŠ Wolkerova 911 při ZŠ a MŠ TGM Bílovec. 

Je to radostná zpráva, nicméně i tak je přítomnost dětí ve škole podmíněna určitými hygienickými pravidly.

1. Dezinfekce rukou při příchodu do školy a také v průběhu dne.

2. Výuka hudební a tělesné výchovy bude omezena – je zakázán zpěv a  sportovní činnosti při vzdělávání. 

3. Doporučujeme žáky tepleji oblékat, větrání ve třídách / učebnách je jedním z opatření k zamezení virového onemocnění. 

4. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

5. Nošení roušky ve třídách nebude od 18. 11. v prostředí ZŠ Wolkerova 911 povinné, jde o stanovenou výjimku pro žáky speciálních škol i učitele.                                          V. Wolf Kvitová, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ Wolkerova