VÝTVARNÉ I LITERÁRNÍ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ ZDOBÍ PROSTORY BÍLOVECKÉHO ZÁMKU

21.04.2017 09:18

V rámci hodin výtvarné výchovy a českého jazyka se naše škola zapojila do soutěže „Mé toulky za zvěří“ pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou. Cílem soutěže je zachytit zážitky, které děti získaly při toulkách přírodou, při poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání. Originály prací našich žáků jsme zaslali do soutěže, kopie zdobí prostory bíloveckého zámku.

Různorodými výtvarnými technikami znázorňovali i další soutěžní téma - „Dopravní prostředky“.

Při dalším tvoření si všímají změn v přírodě, která se začíná probouzet po zimním spánku, seznamují se s postupem při kresbě perspektivy.  Nápadité práce zdobí interiér naší školy a jsou též nově ke zhlédnutí na webu školy v sekci VEŘEJNOST – PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ.

Mgr. G. Paskerová, Mgr. L. Hořínová, Mgr. Jana Swaczynová