Výtvarná soutěž Svět slova 2016

13.05.2016 14:09

Účast žáků ve VV soutěži Svět slova 2016 a její vyhodnocení:
Žáci ZŠW se zúčastnili výtvarné části 9. ročníku projektu Svět slova 2016. Z pěti nabízených témat zvolili společně s vyučujícími tyto okruhy:
1. téma s názvem: Skřítkové a permoníci
3. téma s názvem: Noc či den aneb černá nebo bílá.
Na samostatném i kolektivním zpracování se podíleli žáci I. - III. třídy v rámci vyučování výtvarné výchovy.
Zhotovené výtvarné práce se staly součástí hodnocení VII. a VIII. kategorie žáků I. a II. stupně ZŠ praktických - speciálních.

Výtvarné práce našich žáků získaly následující ohodnocení ve vyhlášené VIII. soutěžní kategorie:
1. místem je oceněna kolektivní práce žáků ZŠ a MŠ TGM BC - ZŠW, která volila 1. téma s názvem  "Černá nebo bílá"
3. místo získal Milan Ferenc, žák 9.r. ZŠ a MŠ TGM  BC - ZŠW, který zhotovil výtvarnou práci k tématu "Skřítkové a permoníci".

Slavnostní vyhlášení vítězů s předáním cen proběhne 26.5. od 16.00 hodin v kostele sv. Josefa ve Fulneku.
Na tento slavnostní ceremoniál jsou pořadateli projektu srdečně zváni pedagogové, vyhodnocení žáci i jejich rodiče.
Děkuji všem pedagogům i žákům za účast v tomto projektu a reprezentaci školy v oblasti výtvarného světa. Mgr. V. Wolf Kvitová