Výstavka prací k podzimnímu období

18.11.2021 10:28
Podzim končí, v rámci výuky Člověk a svět práce a Pracovního vyučování každým rokem připravujeme a prezentujeme práce našich žáku za toto období. V tematickém celku – Práce s technickým materiálem – dřevo – jednoduché pracovní operace, žáci vytvořili zajímavé podzimní obrázky a výrobky. Mladší žáky baví práce s papírem, kartonem. Rádi papír vystřihují podle šablony, trhají, lepí, vybarvují. Starší žáci se věnují náročnějším technikám, zpracovávají přírodní materiál, pracují se dřevem, kovem aj. dostupnými materiály. Na hodiny ČSP a PV se žáci těší, ví že je čeká zajímavá práce. J. Šloffová, vyučující