Výsledky zápisu do I. třídy

07.02.2013 10:10

Rozhodnuti o přijetí k zakladnimu vzděláváni od 1. 9. 2013

- zveřejněno 8. 2. 2013


Ředitelka školy rozhodla v souladu § 36 odst. 2, odst. 3, odst. 5, § 46 odst. 1
a § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zak. c. 561//2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění, ze vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Bílovec, Ostravská 658/28,přispěvková organizace.

Štítky:

|