VÝLET ŽÁKŮ 9. B

28.06.2021 12:52

Ve čtvrtek 24. června se žáci 9. B vydali vlakem na školní výlet, aby spatřili Štramberk  ,,z výšky". I přes parné počasí jsme společně vystoupali místní Kamenárkou na rozhlednu Bílá hora, pokochali se pohledem z Trúby a nevynechali ani významné archeologické naleziště Kotouč, které je spíše známo těžbou vápence.

Výlet jsme zakončili sladkou svačinou a společným tancem v jeskyni Šipka. 
 
Chtěla bych poděkovat Sdružení rodičů za finanční příspěvek a všem účastníkům za příjemnou atmosféru.
 

Za třídu 9.B L. Meluchová