Vycházející žák – rozloučení

28.06.2021 09:38

V pátek 25. 6. 2021 proběhlo ve třídě II. D rozloučení s naším vycházejícím žákem.

V tomto školním roce je to Alexander Lakatoš, který podal přihlášku na OU v Novém Jičíně oboru zámečnické práce. Byl úspěšně přijat, odevzdal zápisový lístek a na další vzdělávací cestu se dle jeho slov těší. Jak říká sám, doma na zadku sedět nechce. 

Společně se Sašou jsme se ohlédli za léty minulými, zavzpomínali na pěkné i krušné chvíle prožité na základní škole, připomenuli si všechny vyučující a vyhodnotili spoustu práce, kterou "NÁŠ SAŠA" udělal.

Žák obdržel své vlastí portfolio s nejlepšími pracemi a malý dárek se Sdružení rodičů ZŠ TGM jako upomínkový předmět, který ho potěšil.

Celý team ZŠ Wolkerova přeje úspěšné vykročení do dalšího vzdělávání, tentokrát už středoškolského.   L. Výtisková – třídní učitelka