VELIKONOCE V HUDBĚ

18.04.2017 09:20
Velikonoce v hudbě aneb malé putování velikonočními písněmi - to byla náplň interaktivní hodiny, kterou si pro žáky 6. A a 6. B připravil pan L. Tkáč. Provedl je ukázkami evropských skladeb a jejich spojitostí s Velikonocemi.  Žáci si hráli s barevností hudby a také se zapojovali na jednoduché nástroje Orffova instrumentáře.

Děkujeme za příjemné hudební setkání.

Mgr. Andrea Pilichová