Ve Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích

10.06.2019 17:06

V pondělí 3.6.2019 se 4 žáci ze ZŠ Wolkerova zúčastnili školní akce, která byla financována v rámci vzdělávacích aktivit MAP Bílovec. 

Prohlídka záchranné stanice v Bartošovicích byla pro naše žáky prostředím, ve kterém byli poprvé. Viděli volně žijící zvířátka,

o které se v záchranné stanici všichni zaměstnanci s láskou starají, naučili se, jak by se měli zachovat v případě,

když najdou zraněné zvířátko. Všem se pobyt v tzv. "nemocnicí divokých zvířat" a ve zřízeném návštěvnickém

středisku Domě přírody Poodří moc líbil.

Za spokojené žáky J. Švecová, asistentka pedagoga