VÁNOCE A STRAVOVÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII - 8. A, 8. B

19.12.2019 20:17

Dne 17. prosince se žáci v rámci projektového dne v anglickém jazyce obrazně přenesli do Velké Británie. Rozšířili si slovní zásobu z tematického okruhu stravování, seznámili se s anglofonními zvyky, tradičními pokrmy a recepty. Také si jeden zkusili za zpěvu koled ve cvičné kuchyni připravit.

Závěrem snad jen dodat: „It was yummy.“

Mgr. L. Meluchová, Mgr. H. Gruchalová