Ukázka prací žáků – plicní oddělení v Bílovci

22.06.2022 13:08

Poslední měsíc školního roku 2021/2022 – červen – měníme nástěnku s ukázkou výtvarných prací našich žáků na místním plicním oddělení v Bílovci, konkrétně v čekárně pacientů 1. podlaží.

Vyučující VV J. Šloffová