UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE TŘÍDÁCH ZŘÍZENÝCH PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

18.02.2022 09:38

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28,

příspěvková organizace

PŘIJME PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA NA PRACOVNÍ POZICI

UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE TŘÍDÁCH ZŘÍZENÝCH PRO ŽÁKY

 SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Požadavky na danou pozici:

  • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění (poslední změna zákonem č. 379/2015 Sb. s účinností od 12. 1. 2016)
  • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v souladu s § 7, odst. 2 zákona  563/2004 Sb. v platném znění, nebo pro učitele druhého stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v souladu s § 8, odst. 2 zákona 563/2004 Sb., v platném znění
  • praxe ve vzdělávání žáku s mentálním postižením vítána

Náplň práce, místo výkonu práce, úvazek:

  • Přímá pedagogická činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Odloučené pracoviště ZŠ Wolkerova 911, Bílovec
  • Zkrácený úvazek – 0,86

Datum nástupu:

  • 25. 08. 2022

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • Žádost o místo
  • Strukturovaný životopis
  • Kopii dokladů o absolvování potřebného vzdělání

(pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci uchazeč může doložit také potvrzením z MŠMT ČR – viz kvalifikace@msmt.cz)

Žádost o místo se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím doručte na některou z níže uvedených adres:

ivavankova@tgmbilovec.cz nebo wolfkvitova@tgmbilovec.cz

Bližší informace na tel.: 725 710 223 ředitelka školy (uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky, budou pozváni k osobnímu pohovoru)
 

V Bílovci 14. 02. 2022                                                                                                                                 

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy