Účast ve výtvarné soutěži

19.05.2016 17:31

V měsíci dubnu se žáci ZŠ Wolkerova zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Výtvarné práce do této soutěže zaslalo 9 žáků druhého stupně. V okresním kole se na 3. místě umístil Filip Přikryl, 2. místo obsadil Kristián Skok. Tito žáci postoupili dále do krajského kola, ve kterém Kristián Skok získal 1. místo.

Vyhodnocení této soutěže se uskuteční v budově hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně dne 28.května 2016. Zde budou dětem předány upomínkové předměty a diplomy za umístění v této soutěži.

                                                                                                                         Mgr. Iva Bzonková