Třídní projekt „Cestovní kancelář“

26.06.2013 08:36

    Žáci 5. třídy pracovali v rámci hodin informatiky, vlastivědy a pracovních činností na projektu s názvem „Cestovní kancelář“. Cílem bylo sestavit nabídkový list katalogu cestovní kanceláře zaměřené na turisticky zajímavá místa Evropy a prezentovat zájezdy na pomyslném veletrhu.

V první části se žáci rozdělili do dvojic a vylosovali si destinaci. Vymysleli název, logo a vtipný reklamní slogan cestovní kanceláře, připravili list katalogu s vybranou evropskou zemí, vytvořili nabídkový katalog zájezdů včetně titulní strany. Nakonec prezentovali vlastní návrhy zájezdů.

V závěrečné části projektu se konal veletrh cestovních kanceláří, na kterém žáci představili nabízené zájezdy. Žáky také čekal důležitý úkol - hodnocení, zda se podařilo získat dostatek klientů a kancelář byla při svém „podnikání“ úspěšná. Nejvíce bodů získala CK MaPa Tour a zájezd do Rakouska. Jeho autoři Martin Olle a Patrik Michálek zaslouženě zvítězili zejména díky originální prezentaci svého zájezdu.

                                                                                                     Mgr.  Lucie Kovařčíková