TERÉNNÍ EXKURZE DO CHKO POODŘÍ 2018

22.05.2018 07:46

Žáci 6. tříd se vydali na terénní exkurzi do Poodří. Naše cesta začala na nádraží v Bílovci, odkud jsme se vydali vlakem do Studénky a poté pěšky přes Mlýnskou strouhu až k samotným rybníkům. Tady jsme měli možnost pozorovat vodní ptactvo, poznávat rostliny nebo plnit nejrůznější vědomostní úkoly. V rámci vycházky do přírody jsme si vyzkoušeli i praktické úlohy z projektu Globe, a to měření pH a teploty vody v rybníku, měření výšky stromů a obvodů kmenů. Navštívili jsme malebné místo zvané Slaňáky a rozšifrovali vzkazy psané Morseovou abecedou. Odměnili jsme se návštěvou cukrárny, kde jsme si zaslouženě odpočinuli. Celý den zhodnotil výstižně jeden z žáků: „Bylo to naučné, zábavné, zajímavé i náročné.“

Ing. I. Meluzinová, Mgr. J. Gábová