Sweet Christmas

08.01.2013 08:59

V předvánočním čase se v rámci projektového vyučování v jazyce anglickém uskutečnily dva projektové dny žáků 7. a 8.tříd na téma "Christmas and Christmas traditions in English speaking countries"(Vánoce a vánoční tradice v anglicky mluvících zemích).
Žáci se nejen dověděli zajímavosti o sociokulturním prostředí těchto zemí,o odlišných tradicích a zvycích,ale také si zazpívali koledy-a to vše v jazyce anglickém.
S velkým nadšením se také zapojili do pečení a následného ochutnávání vánočního cukroví "cookies".
Obě dopoledne se nesla v pohodovém duchu očekávaných Vánoc.

Mgr. Zdena Mendlová a Andrea Pilichová
             

fotogalerie