Studénecký kapřík

25.10.2018 18:22

Studénecký kapřík  23. 10. 2018

V úterý 23. 10. jsme se s pěti žáky naší školy ZŠ Wolkerova zúčastnili 13. ročníku Studéneckého kapříka v Dělnickém domě ve Studénce, který je tradičně určen pro mentálně a sluchově postižené jedince ze škol a organizací z našeho regionu. Na této akci jsme si to pořádně užili, nejenom že jsme si zazpívali, zatancovali, ale také zasoutěžili. Naši žáci soutěžili ve skládání puzzle a obsadili 4. místo, ze kterého jsme měli velkou radost. Jako každoročně mohla každá škola nebo organizace přinést ukázku prací svých žáků. My jsme přinesli dvě vymodelované auta, loď a broučky z kartónu.

Nechybělo občerstvení a drobné dárečky. O celou zábavu se postaral Pavel Novák ml. a klauni, kteří na děti tentokrát pouštěli spoustu bublinek. Bylo to moc pěkně strávené dopoledne.