STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN

02.11.2017 07:04

V den, kdy se v angloamerických zemích slaví Halloween, slavili jsme ho i my na naší škole. Tato velká akce byla určena především pro žáčky 6. tříd a jejich rodiče, a to ve spolupráci s žáky 9. tříd. A co se vlastně dělo? A kdo strašil koho?

Dopoledne se konal projektový den uvedených tříd, ve kterém si šesťáci připravovali masky, vyráběli strašáky, vyřezávali dýně, zhotovovali malé sladké duchy pro všechny děti na prvním stupni, kterým také v maskách předvedli část svého programu. Žáci devátých tříd jim zdatně pomáhali, ale také stihli upéct několik plechů moučníků pro rodiče, vyzdobit tělocvičnu, ve které probíhala odpolední hlavní akce, a připravit pro šesťáky opravdu strašidelnou stezku odvahy!

Tato naše ranní příprava se nám velmi vyplatila, protože odpoledne jsme ve škole přivítali rodiče a příbuzné žáků 6. tříd, anglicky jim vysvětlili, jak se vyrábí „jack- o – lantern“, zazpívali jim strašidelné písničky a požadovali po nich nějaké dobroty za prosbu „trick or treat“.

V tělocvičně pak následovalo několik soutěží mezi třídami 6. A a 6. B. A jak klání dopadlo?

Vyhrála třída 6. B.

Šesťáci se poté odebrali o pár pater naší školy výše, odkud byli v malých skupinkách rozesílání na strašidelnou stezku odvahy. Na cestu jim svítily jen vyřezané dýně se svíčkou uvnitř. Někteří z nich se opravdu hóóódně báli!!! Stezku odvahy však zvládli všichni a v tělocvičně se pak opět potkali se svými rodiči, případně s dalšími příbuznými.

Během stezky odvahy rodiče ochutnali napečené dobroty, hlasovali pro nejpovedenějšího strašáka, volili Nej masku (zvítězila Natálie Bortolotti) a soutěžili v jablíčkovém tanci.

Celý projektový den se vydařil.Děkujeme všem a těšíme se na další společné akce.

Galerie

Za PK JA Ing. Irena Meluzinová, Mgr. Andrea Pilichová, |Mgr. Alena Kubánková