STORYTELLING V BÍLOVECKÉ KNIHOVNĚ - 7. a 8. TŘÍDY

07.06.2017 10:09

Storytelling je specifická divadelní disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.

Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni, obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu, napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext, podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů, zvyšuje schopnost naslouchat a podněcuje představivost. 

Žákům 7. a 8. tříd bylo touto formou prezentováno vyprávění o dětech, jejichž rodiče se v 50. letech 20. století stali obětí politických procesů. O jejich dětských snech a přáních a o tom, jak jiný je svět, do kterého jsme se narodili my. Příběhy vyprávěly dvě divadelní herečky  Markéta Holá a Petra Horváthová.

Mgr. Andrea Pilichová