SOCIÁLNÍ SÍTĚ VERSUS NAŠI ŽÁCI

09.06.2017 07:52

Sociální sítě je téma statistického šetření , které jsme prováděli dne 6. 6. mezi svými spolužáky. Co nás zaujalo?

„Zjistili jsme, že hodně našich spolužáků preferuje osobní kontakt místo sociální sítě. Moc nás to nepřekvapilo, protože i my sami preferujeme osobní styk před virtuálním“.

„Podle nás z šetření vyplynulo, že v naší škole jsou velmi slušné děti, ze kterých většina ani neuvažovala o založení profilu na seznamkách.“

„Docela nás překvapilo, že většina, co užívá Facebook, odpověděla, že tím vlastně ztrácí veškeré soukromí, ale nikdo s tím nic nedělá. Čekala jsem, že návykovost na Fb bude převládat, ale radši všichni uváděli, že ztrácí soukromí, než aby se přiznali, že na něm jsou sami závislí a ta závislost je ovládá natolik, že si ani sami neuvědomují, že to soukromí ztrácí.“

„Dnes je jednoduché o něco žádat přes internet. My jsme zjišťovali, jaké žádosti jsou nejčastější. Bohužel nejčastější odpověď byla jiná. Můžeme jen domýšlet, jaké žádosti naši spolužáci dostávají. Jsme ale rádi, že ty žádosti, které nejsou úplně vhodné našemu věku, se zde objevovaly jen málo.“

Deváťáci