SMAJLICI ZAKONČILI CELOSTÁTNÍ PROJEKT DOBRO-DRUZI ÚSPĚŠNĚ!

27.06.2017 15:19

„Komunikovat mezi sebou i s dospělými, připravit benefiční akce, být odpovědný za svůj úkol, věnovat svůj volný čas, udělat radost druhému, umět darovat“ – to byly nejčastější dojmy členů minipodniku Smajlik, který byl po celý školní  rok součástí celostátního projektu Nadace Via – Dobro-druzi. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhlo 23. června v Praze.

Úsměv na tváři se nám podařilo vykouzlit zástupcům  i dětem  v ekologickém centru Jarošův statek ve Studénce  při předání celoročního výtěžku 15 tisíc korun, který Nadace Via zdvojnásobí.

Smajlici společně s p. uč. A. Pilichovou a p. uč. E. Richtárovou děkuji všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili.

Zvláštní poděkování patří panu Pavlu Novákovi ( tatínkovi Felixe Nováka ze 6. A) za sponzorsky zpracované video.         

Smajlici, Mgr. A. Pilichová, Mgr. E. Richtárová

Prezentace

Videoprezentace