„ŠKOLNÍ VÝTVARNÍCI" BODOVALI

16.05.2019 11:58

V letošním školním roce se podařilo zabodovat „školním výtvarníkům“ hned ve dvou soutěžích, které svou působností překračují hranice školy i města. První, s názvem „Svět slova“, každoročně pořádá Kulturní centrum ve Fulneku. Ve výtvarné kategorii získaly 3. místo Alena Hořínková ze 7. A a Valérie Čečková z 9. A, každá ve své kategorii. Cenou poroty byla oceněna Nikola Hauserová z 8. B. Ocenění byly vítězkám předány 16. 5. na slavnostním vyhlášení v kostele sv. Josefa ve Fulneku.

Druhou, celorepublikovou soutěž „Mé toulky za zvěří“, každoročně pořádá Českomoravská myslivecká jednota. Zde se podařilo ve velmi silné konkurenci 1152 obrázků získat 8. místo Gabriele Niklové. Ta zaujala porotu svou prací s názvem „Vlk“.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při dalším malování.

 

                                                       Mgr. Gabriela Paskerová, Mgr. Veronika Rebrošová