ŠKOLNÍ VÝLET - PÁŤÁCI

10.06.2019 07:09

Ve čtvrtek 30. května jsme obě páté třídy jely na výlet do Olomouce. V plánu byla plavba lodí a Pevnost poznání.

V přístavišti nás rozdělili do tří skupin.  Jedna plula na lodi, další šla na procházku a ta třetí hrála velice zajímavou hru, ve které nešlo jenom o rychlost, ale i o vědomosti. Měli jsme hromádky se slovy a postupně jsme vybíhali ke stolu, na kterém byly obrázky. Museli jsme vybrat obrázek související se slovem. Po hře jsme šli na procházku. Na ní jsme dokonce zahlédli i ledňáčka. Průvodci vyhlásili soutěž o nejhezčí kytku. Když jsme přicházeli z procházky, kapitán už na nás čekal. Plavba byla velmi naučná.  Mohli jsme si dokonce vyzkoušet kormidlovat loď .

Pak jsme jeli do Pevnosti poznání. Dostali jsme vstupenky na 10 použití. Byly tam čtyři sekce s různou tematikou, v jedné -  ta nás zvláště zaujala - byla spousta atrakcí, např. křeslo, do kterého když se posadíte a roztočí se s vámi, tak ani nevíte, jestli máte hlavu nahoře nebo dole. V jiné sekci byl brouk, který jezdil dokola přes jeskyni.  Když jsme kolem něj procházely, hrozně jsme se lekly. Prostě skvělý výlet  : )

Za všechny páťáky Eliška Kociánová a Marie Musilová z V.B