ŠKOLNÍ VÝLET 6. ROČNÍKŮ aneb máme rádi vodu

27.06.2019 12:27

Třídní učitelé 6. ročníků (Mgr. Masný a Mgr. Swaczynová) se po dlouhém rozmýšlení rozhodli, že rovněž šesťáci si zaslouží za svou celoroční usilovnou práci školní výlet. Ten se uskutečnil ve středu 12. 6. 2019. Cílem byly Teplice nad Bečvou, kde jsme prošli kolonádu, přebrodili Bečvu (několikrát) a navštívili naše nejteplejší jeskyně – Zbrašovské aragonitové. Poté následovala procházka k Hranické propasti a návštěva města Hranice.

Věříme, že nejen my, ale i žáci si výlet užili na 100 % a moc se těšíme na další společné akce a kilometry.

Mgr. Swaczynová, Mgr. Masný