ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

28.11.2019 21:01

Jak se stalo již zvykem, i letos proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády s názvem „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)”. Letošním okruhem byly dějiny zaměřené na předválečné a poválečné události, včetně vzniku ČSR, tedy učivo 8. a 9. ročníku.

První místa byla tradičně obsazena žáky 9. B – Ondřejem Maňuchem (49 bodů) a Michalem Sasínem (41bodů). Překvapením se stalo třetí místo, které obsadila talentovaná žákyně Eva Mertová ze 7. A.

Všem účastníkům děkuji za účast a nezapomeňte: „Ti, co neznají historii, jsou odsouzeni ji opakovat.“

Mgr. J. Swaczynová