ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

14.11.2016 07:37

Téma: Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století

Kdo, kdy, kde, co? 36 osmáků, 8 deváťáků, 11. listopad, školní jídelna, 23 otázek.

Úspěšní řešitelé a postupující do okresního kola: Amálie Šimková z 9. B a Lucie Kolářová z 9. A.

Okresní kolo se uskuteční 17. 1. 2017 v Novém Jičíně. Děvčatům blahopřejeme!!!

Mgr. Eliška Richtárová, Mgr. Lenka Veličková