ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

01.04.2021 08:20

Na konci března proběhlo online školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 5 zájemců 6. - 7. tříd a 7 zájemců 8. - 9. tříd. Tématem letošního ročníku bylo „Těžký život ve vodě“. Žáci poznávali nejrůznější druhy rostlin a živočichů, psali znalostní test a nakonec dělali domácí pokus. Mladší žáci pozorovali odpařování minerálních vod, starší žáci zkoumali nadnášení těles v roztocích. Školní kolo dopadlo následovně:

Žáci kategorie D (6. a 7. třída):

1. místo: Scholz Ondřej, 6.B

2. místo: Otáhalová Ema, 7.A

3. místo: Foretová Tereza, 6.A

 

Žáci kategorie C (8. a 9. třída):

1. místo: Tereza Gewinnerová, 8.B

2. místo: Zuzana Grygarčíková, 9.B

3. místo: Jan Jarkuliš, 8.A

 

Gratulujeme vítězům a všem žákům děkujeme za účast!

Ing. I. Meluzinová, Mgr. P. Vavříčková