Školní časopis Dráček – jaro, léto

24.05.2022 16:24

Vydávání školního časopisu Dráček je pro naše žáky očekávanou záležitostí. Rádi si totiž prolistují vlastní nenáročný časopis, ve kterém mají svůj literární či výtvarný počin, rovněž ale i spolužákův, který v jednoduché prezentaci pomáháme slovně zhodnotit. Klademe důraz na motivační stránku hodnocení, na rozvoj slovní zásoby, tvoření větných celků se správnou gramatickou strukturou, s adekvátní volbou jazykových prostředků, dbáme na celkovou kulturní úroveň psaného i ústního projevu. Zohledňujeme vzdělávací možnosti našich žáků, ale nesnažíme se životní věci nesmyslně zjednodušovat, neboť vedení k samostatnosti a zodpovědnosti vnímáme jako smysluplný cíl naší vzdělávací cesty. Chybami se učíme, učíme se stále i my, učitelé. V. Wolf Kvitová