SEDMÁCI VE SVĚTĚ TECHNIKY

27.11.2019 20:39

Díky projektu MAP II se náš 7. ročník zúčastnil tří vzdělávacích programů v Dolní oblasti Vítkovic. Z pestré nabídky jsme vybrali následující tři. Zelená fabrika, kde měli žáci možnost v laboratorních podmínkách zkoumat proces fotosyntézy a následně si zkusili pár jednoduchých pokusů. Druhý program nazvaný Kostky jsou vrženy (dle žáků přesněji Kosti jsou vrženy) se zaobíral matematickou pravděpodobností. Ve velmi povedeném programu se žáci například dozvěděli, jakou šanci mají vyhrát ve Sportce a proč by neměli sázet. Poslední program byl zaměřen umělecky – pop art, kinetické umění a geometrie v díle Milana Dobeše. Programy umožnily žákům prakticky vyzkoušet nebo vidět pravidla a zákony, které se učí ve škole v hodinách matematiky a přírodopisu.

                                                              

Mgr. J. Swaczynová, Mgr. H. Gruchalová, Mgr. T. Masný

 

 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.