Schůzka rodičů s výchovným poradcem školy na ZSW

25.01.2018 19:47

Schůzka rodičů s výchovným poradcem školy na ZSW

Vážení rodiče,

prosím dostavte se dne 7. 2. 201815.00 hod. na ZŠ Wolkerova k důležité schůzce s výchovným poradcem školy. Informace se budou týkat speciálního vzdělávání žáků, které je podmíněno doporučením SPC. K REDIAGNOSTICE vzdělávacích potřeb vašeho dítěte je potřeba souhlasu a žádosti zákonného zástupce žáka. Bez nového doporučení by vaše dítě nemohlo být nadále vzděláváno ve třídě na ZŠ Wolkerova, jako je tomu nyní.  Vaše účast na této schůzce je tedy nezbytná.

Děkuji  Mgr. V. Wolf Kvitová - VP ZSW