ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA v ZŠ T.G.MASARYKA

13.03.2017 07:42

V pondělí 27. února 2017 proběhla v jedné z učeben Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Bílovci ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA za účasti jedenácti žáků této školy. Byli to: Vojta RADA, Jaroslav CHOVANEC (oba třída 5.A) Vladimír VÁCLAVÍK (6.A) Ondřej MAŇUCH, Jan SOUČEK, Michal SASÍN, Marek STANOVSKÝ, Kristýna HAVLÍČKOVÁ (všichni 6.B) a dva žáci z 9.A Jakub JANOUŠEK a Matěj RYBÁRIK.

Proti nim hrál jeden z nejlepších šachistů oddílu Spartak Bílovec Jiří OPLUŠTIL, což se projevovalo i tím, že s některými žáky, nad kterými vyhrál příliš rychle, hrál opakovaně. Ty lepší navrhl na reprezentaci školy TGM v turnaji o „Přeborníka bíloveckých škol“, který se bude hrát v průběhu roku 2017. Samozřejmě, že jeho názor je pouze poradní a o tom, kdo bude školu reprezentovat, rozhodne škola.

Žáci označení Jiřím Opluštilem a předsedou oddílu Zdeňkem Babišem, který se akce ve škole rovněž zúčastnil, jsou tito:

* Jaroslav CHOVANEC (5.A)

* Jan HAVLÁT (6.B)

* Kristýna HAVLÍČKOVÁ (6.B)

* Jakub CHOVANEC (9.A)

* Matěj RYBÁRIK (9.A)

* Vojtěch RADA (5.A) – možný náhradník

Pokud se tito výše uvedení hráči zúčastní turnaje mezi bílovickými školami, který oddíl šachu připravuje, mohou si ověřit svou výkonnost v tomto sportu v širším měřítku. V případě, že by chtěli svou výkonnost dále zvyšovat, mohou se této hře věnovat přímo v oddíle šachu, kam se mohou přihlásit každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.

Rudolf LANGER – jednatel ŠO