Rovnice v matematice řešíme s názorem

01.10.2020 10:45

Řešení rovnic je učivem, které je pro naše žáky náročnější. K vyřešení příkladů potřebují manipulaci a práci s názorem. Vtomto případě jsme u žáka 8.r. ZŠ speciální použili dílky stavebnice. Jednoduchá pomůcka pomáhající k pochopení učiva. Manipulační činnost a zraková opora jsou úžasnými pomocníky při vzdělávání nejen našich žáků ve speciální třídě. Lze použít v tomto období i manipulaci s podzimními plody – kaštany, žaludy. Žádná manipulační pomůcka a názor nejsou špatně. Podporujeme multisenzoriální učení, tj. do učení zapojujeme více smyslů. Má to smysl:). V. Wolf Kvitová, vyučující